Logo
Potřebujete poradit?
Po–Pá 8–16 h
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
14.01.2017
Péče o rukavice
Abyste byli se svými rukavicemi spokojeni, je důležitý jejich výběr. Měli bychom vědět, k jakému účelu budeme rukavice používat, podle toho zvolit mat... číst celé
05.02.2017
Výměna rukavic
V případě, že jste netrefili velikost (barvu, vzor) rukavic a chcete rukavice vyměnit, postupujte prosím následovně: vytiskněte si prosím formulář pr... číst celé
18.07.2017
Ošetřování jelenicových rukavic
Zde uvádíme několik zásad, jak ošetřovat prací (žluté) jelenicové rukavice. Rukavice nejdříve namočíme do vody o teplotě max. 40 C. Po důkladném namoč... číst celé
Zobrazit všechny novinky

Všechny texty, obrázky a fotografie jsou majetkem společnosti NAPA Dobříš s.r.o. Kopírovat obsah těchto stránek můžete jen se souhlasem jednatele společnosti NAPA Dobříš s.r.o.

Jsme výrobní firma, prodejnu s výdejnou e-shopu máme v sídle firmy. 

Otevírací doba prodejny:

Pondělí - Čtvrtek8:30 - 14:30
  
Pátek8:30 - 12:00
  
Sobota, Nedělezavřeno

 

Sortiment rukavic značky NAPA můžete poptávat u všech obchodníků s kvalitní koženou galanterií

 

Výroba rukavic

Jak se dělají rukavice

Nákupní řád

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
NAPA Dobříš s.r.o.
se sídlem
Příbramská 963, 263 01 Dobříš
identifikační číslo: 49549219
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 22948 oddíl C,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://www.kvalitnirukavice.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) obchodní společnosti NAPA Dobříš s.r.o., se sídlem Příbramská 963, 263 01 Dobříš, identifikační číslo: 49549219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 22948 oddíl C (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kvalitnirukavice.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

A. Obchodní podmínky

1. Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním na kvalitnirukavice.cz a vybrané zboží označí v objednávce. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Odstíny barev u fotografií se mohou lišit v závislosti na nastavení vašeho monitoru.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.
3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující může objednávku libovolně upravovat či měnit až do jejího potvrzení Prodávajícím. Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím.
4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že bez výhrad akceptuje veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v nabídce prodávajícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
5. Cena zboží je u výrobku uvedena vždy v českých korunách (pro zákazníky ze Slovenska v EUR) včetně daně z přidané hodnoty.
6. Po potvrzení objednávky Vám bude emailem zaslána zpráva o přijetí objednávky naším obchodem. Vaše objednávka bude předána našemu obchodnímu oddělení, které Vás prostřednictvím emailu bude informovat o stavu vyřízení objednávky a termínu doručení. V případě, že budete mít jakékoliv problémy nebo otázky v průběhu objednávacího procesu, neváhejte nás prosím kontaktovat na tel. 603 249 729 nebo mailem na bedrich.herel@gmail.com. Rádi Vaše otázky zodpovíme.
7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
9. Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo objednávkový formulář nebude obsahovat všechna k vyřízení potřebná data, nebo údaje budou vzbuzovat pochybnosti o skutečném úmyslu zboží zakoupit. O nevyřízení objednávky bude zákazník informován na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
10. Kupující souhlasí se zasíláním informativních e-mailů o stavu jeho objednávky.
11. Zboží bude expedováno v co nejkratším termínu. zpravidla do dvou pracovních dnů. V případě, že nebude možné dodat zboží v daném termínu, bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Zboží je dodáváno prostřednictvím Zásilkovny. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Objednané zboží lze také osobně vyzvednout v sídle firmy NAPA Dobříš s.r.o po předchozí dohodě.
12. Daňový doklad je zaslán v elektronické podobě jako součást potvzení odeslání objednávky a slouží jako záruční list.
13. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s záručním a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí tohoto nákupního řádu.
14. Kupující má právo podle zákona 367/2000 Sb. odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Za této situace je kupující povinen nepoškozené zboží vrátit bez známek užívání nebo opotřebování na vlastní náklady na adresu sídla firmy. Spolu s rukavicemi kupující zašle vyplněný formulář pro vrácení zboží. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět zaplacenou kupní cenu zboží včetně nákladů na dopravu do 10 dnů ode dne vrácení zboží. V případě, že jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, které nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Náklady spojené s vrácením zboží nese odběratel.

Před případným vrácením zboží žádáme zákazníky, aby kontaktovali prodávajícího telefonicky na tel. 603 249 729 nebo e-mailem na bedrich.herel@gmail.com

15. Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo mu nevyhovuje z jiného důvodu, může objednatel požadovat výměnu zboží, a to do 15 dnů od převzetí zboží. Výměna zboží bude provedena jen v případě, že zboží není poškozeno a nebylo užíváno. Formulář pro výměnu rukavic.  První výměna zboží je zdarma, další výměny jsou zpoplatněny dle tarifů dopravy uvedených na našem e-shopu. Pokud jste si vybrali jiný produkt, který je dražší než produkt původní máte na výběr:

- rozdíl částek je možno uhradit předem na náš účet  

- rozdíl částek uhradíte při převzetí zboží (za dobírku je účtována sazba dle zvoleného přepravce až 45 Kč.)

Případný přeplatek vám bude poukázán na účet, který uvádíte ve formuláři pro výměnu zboží.

Výměna zboží se dále nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího (rukavice na zakázku, s vyraženým logem nebo iniciály na přání, úprava pro používání telefonu atd.)


B. Záruční podmínky a reklamační řád


1. Po převzetí objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, případně vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci vad zboží. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se závada objeví. Při pokračování užívání zboží v případě závady, může způsobit prohloubení vady a tím znehodnocení zboží, které může vést k zamítnutí přijetí zboží do reklamačního řízení.
2. Délka záruční doby je totožná s délkou záruční doby stanovené zákonem a činí dva roky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
3. Reklamaci o zjištěných vadách zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: NAPA Dobříš s.r.o., Příbramská 963, 263 01 Dobříš. Prodávající na této adrese zabezpečuje i záruční opravu zboží. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, či obchodní firmu kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis zjištěných vad a popis toho, jak vada vznikla a jak má být reklamace vyřízena. Současně kupující prodávajícímu zašle reklamované zboží, dostatečným způsobem zabalené a zajištěné proti poškození. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato. Pokud reklamované zboží není předloženo k reklamaci čisté, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
5. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a na závady vzniklé při běžném používání výrobku. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nadměrného nebo nesprávného používání, nešetrného zacházení, násilného působení na výrobek nebo zanedbáním péče o zboží.
Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno.
6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
8. Oprávněná reklamace bude prodávajícím bez zbytečného prodlení dle požadavku kupujícího vyřešena výměnou věci, opravou věci a pokud takový postup není možný, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.
9. Pokud je reklamace neoprávněná, je reklamované zboží vráceno kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. Reklamační náklady při neoprávněné reklamaci vyúčtuje prodávají kupujícímu a reklamované zboží vrátí až po jejich uhrazení. Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v následujících případech:
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- zboží je k reklamaci předloženo bez patřičných dokladů
- pokud poškození zboží nastane při přepravě - tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen
- zboží bylo poškozeno živly nebo jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající
- závada byla způsobena neodbornými úpravami zboží


C. Ochrana osobních údajů

  1. Osobní údaje zákazníka jsou předmětem ochrany osobních údajůpodle platných právních předpisů , zejména evropského nařízení EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
    Osobní údaje zákazníka slouží pouze k vyřízení objednávky a k umožnění kontaktu se zákazníkem. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou těch osob, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícím. Osobní údaje zákazníku jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jsou plně zabezpečena proti zneužití. Kupující má právo být kdykoli informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje změnit popřípadě nechat vymazat tzv "právo být zapomenut".

    D. Závěrečná ustanovení
    1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky. Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou. Práva a povinnosti, neupravené těmito VOP, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím jako občanem, se řídí občanským zákoníkem v platném znění (89/2012 Sb.). Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy je Kupující právnickou či fyzickou osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

    Tyto obchodní podmínky ruší všechny dřívější obchodní podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dne 09.01.2021.

 

Kde nás najdete

Příbramská 963

Dobříš, 26301

Kontakt a sociální média
Logo
Po–Pá 8–16 h
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz